HET DAKVENSTERGILDE

Waarborg voor kwaliteit!

Bron van Zekerheid!

 

Dakvensters, en dan met name VELUX® dakvensters zijn het bestaan van Dakvenstergilde leden. Iedere dag houden zij zich er mee bezig, iedere dag weer. De omzet van onze leden, echte VELUX specialisten, bestaat dan ook voor minstens 75% uit verkoop en montage van VELUX dakvensters en alle overige VELUX daklicht/daglicht producten.

Wat bij bijna alle klus- en aannemingsbedrijven slechts bijzaak is, is bij onze leden hoofdzaak!

Hierdoor onderscheiden onze leden zich van welk ander bedrijf dan ook door een enorm uitgebreide kennis van het totale VELUX pakket, gekoppeld aan een inbouw ervaring van vele duizenden dakvensters.

Dat elke Gildelid VELUX gecertificeerd is en dus ook monteert volgends de VELUX richtlijnen is daarom niet meer dan een vanzelfsprekendheid. Het voortdurend volgen van de door VELUX aangeboden product en montage trainingen is dan ook een plicht voor ieder Gildelid, hoewel dit, klassiek gezegd, meer ervaren wordt als een vermaak dan als een taak. Vereniging "Het Dakvenstergilde" vormt voor haar leden tevens een belangrijk kennisplatform waar relevante praktijkervaringen en verantwoorde probleem oplossingen uitgewisseld worden. Een inbouw garantie voor de particulier van maar liefst 5 jaar is bij onze leden standaard.

Gezien de hoge graad van specialisatie en de strikte toelatingseisen, is het aantal Gilde leden weliswaar beperkt, maar wordt desondanks toch een vrijwel landelijke dekking geboden. Mocht er een geschil ontstaan waar consument en Gildelid samen niet uitkomen (dit kwam tot heden nog nooit voor) dan kan de consument de klachtencommissie van onze vereniging inschakelen.

De feiten op een rij:

Bedrijven aangesloten bij "Het Dakvenstergilde"

 

Dakvenstergilde | 2009